IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805515
Şehir : Iğdır / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/301 ESAS
Tebligat Konusu
:
OKUTLAR PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA MAKİNA İNŞAAT ve GÜL-OKUT ULUSLAR ARASI YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TEKSTİL HAYVANCILIK TARIM MADEN İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
ALACAKLILAR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
IĞDIR
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/301
Davacılar OKUTLAR PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL TUR.SAN.VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ. ve GÜL-OKUT ULUSLAR ARASI YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TEKSTİL HAYVANCILIK TARIM MADEN İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne tarafından açılan ve görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Iğdır Ticaret sicil Müdürlüğü nezdinde 3457 Sicil nolu, Iğdır VD. 6400042981 numarasında kayıtlı OKUTLAR PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL TUR.SAN.VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ ile Iğdır Ticaret sicil Müdürlüğü nezdinde 5568 Sicil nolu,Iğdır VD. 4140601299 numarasında kayıtlı GÜL-OKUT ULUSLAR ARASI YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TEKSTİL HAYVANCILIK TARIM MADEN İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanunun 288/2. Maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;
Davacı şirket hakkında 30/04/2018 günü itibariyle konkardato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, Turgay Şaşmaz, Murat Yılmaz , Av.Özgür Kurban Gül geçici konkardato komiseri olarak atanmış ve İİK nun 288/2.maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkardato komiserinin ilanına karar verilmiştir.
Geçici mühlet kararı ile birlikte geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294.maddesi uyarınca;
"Davacı şirketin İİK nun 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafakası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tararruflarda bulunmalarının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacının bu hükme yada komiser heyetinin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya İİK'nun 292. Madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,
7101sayılı kanunda değişik İİK nun 288/1.maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK nun 294, 295, 296, 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içine davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ithtiati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına, ancak;
Davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydı ile Geçici Komiser Heyetinin görüşü alındıktan sonra araçlar için verilen trafikten men kararının kaldırılması hususunun DEĞERLENDİRİLMESİNE,
İİK'nun 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. Maddenin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına, İİK 295. Maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tebirleri alınmamasına ve rehinle malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE," karar verildiğinden,
Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatı mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delillleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri" hususları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR