BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910596
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1163 Esas
Tebligat Konusu
:
ETHEM KURT, NEŞE KURT, NAZLI GIDA INŞAAT TEMIZLIK VE KOZMETIK SAN.TIC.LTD.ŞTI
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
20.02.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1163 Esas


Davacılar , ETHEM KURT, NEŞE KURT, NAZLI GIDA INŞAAT TEMIZLIK VE KOZMETIK SAN.TIC.LTD.ŞTI. ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;


Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 362321/0 sicil nolu borçlu şirket NAZLI GIDA INŞAAT TEMIZLIK VE KOZMETIK SAN. TIC. LTD. ŞTI. ve şahıslar ETHEM KURT ve NEŞE KURT hakkında 28/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin ve şahısların İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirkete ve şahıslara sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,


c)Geçici komiser olarak Fetih Ahmet Alparslan, Bekir Sevimli ve Dr. Muharrem Samur'un geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine,


Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/1163 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 20/02/2019 günü saat 14:30'de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 30/11/2018


KONKORDATO KOMİSERLERİ;
1-Mali Müşavir Bekir Sevimli -
Tel: 0 (530) 665 10 99
2-Hukukçu Fetih Ahmet Alparslan -
Tel:0 (532) 414 27 14
3-Finansman uzmanı Dr. Muharrem Samur -
Tel; 0 (532) 245 93 91


DAVACI ŞİRKET;
1-NAZLI GIDA INŞAAT TEMIZLIK VE KOZMETIK SAN.TIC.LTD.ŞTI.
Ticaret Sicil No: 362321/0
Vergi No: 0610054052


DAVACI ŞAHISLAR
1-ETHEM KURT
2-NEŞE KURT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR