BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887855
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/992 Esas
Tebligat Konusu
:
FAYMER TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
16.01.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/992 Esas


Davacı FAYMER TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 770249/0 sicil nolu borçlu FAYMER TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 17/10/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak hukukçu Av. İlhami Dinç, mali müşavir Faik Tiryaki , yeminli mali müşavir Yasin Ünal'ın görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/992 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 16/01/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
İcra iflas hukukçusu
AV. İLHAMİ DİNÇ:TC.36*****66
Adresi:Halaskargazi Cad. Ünsal Çarşısı No:298/158 Kat:4
Şişli/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Yeminli Mali Müşavir YASİN ÜNSAL:T.C.40****98
Adresi:Taşdelen Caddesi No:7 S Blok D:4 Çekmeköy/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Mali Müşavir FAİK TİRYAKİ : T.C.No:13*****52
Adresi:Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No:10 D:1
Bayrampaşa/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR