ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mehil talebine ilişkin tebligat

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860476
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO: 2018/628
Tebligat Konusu
:
ASEM GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/628


Ankara Ticaret Sicilinin 292648 sırasına kayıtlı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 21. Cadde 1356 Sokak No: 5 Zemin Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı ASEM GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili Avukat Hava ORHONİ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur.Mahkememizin 28/08/2018 gün ve 2018/628 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Güney Yapı İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi'nin isteminin kabulü ile bu günden itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazasıtedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, Hukukçu Sinan YAZICI ve Yeminli Mali Müşavir Abdulkadir BOZDOĞAN'ın Konkordato Komiseri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR