KONKORDATO KOMİSERİ NAZİR ESİRCİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ NAZİR ESİRCİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047658
Şehir : Kocaeli / İzmit

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/691 Esas
Tebligat Konusu
:
Saim Usta
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Saim USTA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/691 Esas sayılı dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

  1. Saim Usta’ya Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/691 E. Sayılı dosyasında, 16/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, Mahkemenin aynı tarihli ara kararıyla Nazır Esirci konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine hükmedildiği,
  2. Yukarıda ünvanı yazılı işletmeden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını(sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Ali İçten Apt. No: 16/1 İzmit/KOCAELİ” adresine tatil günleri hariç 9:30 – 12:30; 13:30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği,
  3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
  4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 12/12/2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
  5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
  6. Komiserliğimize alacaklılar tarafından sunulan alacak kayıtlarının dikkate alınacağı, belirtilen kişiler yönünden mükerrer alacak kaydı bulunulmasına gerek olmadığı,
  7. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Saim USTA’ nın bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.


Konkordato Komiseri Nazır ESİRCİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR