KONKORDATO KOMİSERİ BARIŞ KÜÇÜK

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ BARIŞ KÜÇÜK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090682
Şehir : Kocaeli / Gebze

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/570 Esas
Tebligat Konusu
:
Saykar Bilgisayar Enerji Sistemleri Elektrik Elektronik İnşaat Taahhüt Ticaret  ve Sanayi Limited Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAYKAR BİLGİSAYAR ENERJİ SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/570 Esas sayılı dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

  1. Saykar Bilgisayar Enerji Sistemleri Elektrik Elektronik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şti.’ye Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/570 E. Sayılı dosyasında, 16/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, Mahkemenin 16/01/2019 tarihli ara kararıyla Barış Küçük, Ednan Ayvaz, Ferah Yıldız’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmedildiği,
  2. Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Körfez Mah. Perşembe Pazarı Yanı Birleşim İş Merkezi Kat 3 D. 306-307 İzmit/KOCAELİ” adresine tatil günleri hariç 9:30 – 12:30; 13:30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği,
  3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
  4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 15.10.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
  5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
  6. Heyetimize alacaklılar tarafından sunulan alacak kayıtlarının dikkate alınacağı, belirtilen kişiler yönünden mükerrer alacak kaydı bulunulmasına gerek olmadığı,
  7. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Saykar Bilgisayar Enerji Sistemleri Elektrik Elektronik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şti.’nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 22.11.2019


Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Ednan AYVAZ Barış KÜÇÜK Ferah YILDIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR