HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075995
Şehir : İstanbul / Beylikdüzü

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/136 Esas
Tebligat Konusu
:
HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin
2019 / 136 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

  1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 509707 sicil numarasında kayıtlı “Yakuplu Mah. Sanayi Cad. Dış Kapı No. 10 İç Kapı N.l-2-3-4-5 Beylikdüzü” adresinde faaliyet gösteren HACI SAYİD GIDA PAZ. SANAYİ VE TİC. A.Ş.’ye Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/136 E sayılı dosyasında, 07.08.2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; Mahkemenin 23.07.2019 tarihli ara kararıyla Prof. Dr. Oğuz ATALAY, YMM Sadettin NALBANTOĞLU ve Dr. Cem ÇETİN’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmedildiği,

  2. Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:5/A Kat:9 Daire:264 (34746) Batı Ataşehir/İSTANBUL” adresine, tatil günleri hariç 9:30 - 12:30; 13.30 - 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,

  3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

  4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 07.03.2019’dan önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkân tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

  5. İİK m.299, f.l, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

  6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Hacı Sayid Gıda Paz. Sanayi Ve Tic. A.Ş.’nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur. 25 Ekim 2019

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Prof.Dr Oğuz ATALAY Ymm Sadetttin Nalbantoğlu Dr Cem ÇETİN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR