KONKORDATO KOMİSERİ HAKAN TAŞTAN

Konkordato Komiserliği’nden alacaklıları beyana davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ HAKAN TAŞTAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047799
Şehir : İstanbul / Üsküdar

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/296 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Dayımik Tekstil ve Enerji San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Konkordato Komiserliği’nden

(İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/296 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün; 494385 numarasına kayıtlı Dayımik Tekstil ve Enerji San. Dış Tic. Ltd. Şti. 'ye İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/296 E. sayılı dosyasında, 16.08.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Doç.Dr. Hakan Taştan ve Dr. Taylan Özgür Kiraz'dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketden alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İİK m.299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin; Hakan Taştan; Murat Reis Mah. Nuh Kuyusu Cad. No:235/3 Bağlarbaşı, Üsküdar - İstanbul adresine hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında bizzat (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, İİK m.299/1-c gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 05/09/2019

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Doç.Dr. Hakan Taştan
Dr. Öğr.Üy. Taylan Özgür Kiraz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR