SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038834
Şehir : Sakarya / Adapazarı

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/38 Esas
Tebligat Konusu
:
Duyal İnşaat Taahhüt San.Ve Tic.Ltd.Şti. ile Büşra Duygu Alptekin
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAKARYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN
(Duyal İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. İle Şirket Ortağı Büşra Duygu ALPTEKİN’in alacaklılarına, konkordato komiserinin alacaklarını bildirmeye Davet ilanı)


Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/38 esas sayılı dava dosyasında, Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 23329 sicil numarasında kayıtlı borçlu Duyal İnşaat Taaahüt San ve Tic Ltd Şti (Adresi: İstiklal Mah. Bağlar Cad. No:81/1 Serdivan/SAKARYA ) Mahkeme tarafından 07/02/2019 tarih 2019/38 E. sayılı ara karar ile 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş, 07/05/2019 tarihinden itibaren ise 1 ( BİR ) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Nevran KARACA görevlendirilmiştir.
Borçlu Duyal İnşaat Taahhüt San.Ve Tic.Ltd.Şti’nin ortağı olan Büşra Duygu ALPTEKİN için 28/03/2019 tarih 2019/112 Esas, 2019/103 sayılı karar ile geçici mühlet kararı verilmiş, adı geçen ortağın şirketle hukuki ve fiili irtibatı bulunması nedeni ile dosyalar birleştirilerek, Mahkeme tarafından 2019/38 E. Sayılı ara karar ile 27/06/2019 tarihinden itibaren 1( BİR ) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir. Kondortado komiseri olarak Nevran KARACA görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanunun 299.Maddesi gereğince DUYAL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile anılan Şirket ortağı BÜŞRA DUYGU ALPTEKİN’den alacağı bulunan alacaklarının;
1-Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini
2- Muaccel, Müeccel, Rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenini,
3- Rehin alacaklar hariç olmak üzere adli alacaklı olanların alacak miktarının rehinli alacağı olmakla birlikte teminat eksiği (riski) olan banka alacaklarının alacak miktarının,
4-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerlerinin,
5- Kamu alacakları için rehinli alacakların DUYAL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ için kesin mühletin verildiği tarih olan 07/05/2019 tarihine kadar anılan şirketin tek ortağı olan BÜŞRA DUYGU ALPTEKİN için kesin mühletin verildiği tarih olan 27/06/2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunun,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sürküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla aşağıda isim ve adresi belirtilen konkordato komiserine alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte bildirmeleri alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacakların da iştirak edebilecekleri İcra İflas Kanunun 299.Maddesi uyarınca İLAN ve İHTAR olunur.


Adres: Nevran KARACA
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Konkordato Komiseri
İşletme Fakültesi
Serdivan/SAKARYA
E-Mail: nkaraca@sakarya.edu.tr GSM: 0 532 704 93 99

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR