KONKORDATO KOMİSERİ ÇETİN KEŞAPLI

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ ÇETİN KEŞAPLI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023338
Şehir : Kocaeli / Gebze

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/928 Esas
Tebligat Konusu
:
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMiSERiNDEN

Dosya No : 2018/928
Tebligat Konusu : DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Tebligat Muhatabı : Alacaklılar ve 3. Şahıslar(Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/928 E. Sayılı Dosyası )

Gebze Ticaret Sicil Memurluğunun 29372 numarasına kayıtlı, Çayırova Mah. Ali Haydar Efendi Cad. No:1 Çayırova Kocaeli adresinde faaliyet gösteren "DOGAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAGITIM. VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş." ne, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/928 E. sayılı dosyasında 12/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser olarak görevlendirilen SMMM Çetin KEŞAPLI konkordato komiseri olarak görevlendirildiği, Söz konusu kararın 07/05/2019 tarihli ve 9823 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin SULTAN ORHAN MAH. 1102 SOKAK N0:5/4 GEBZE KOCAELİ adresine tatil günleri hariç 09:30-17:00 saatleri arasında bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri , vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında 12/11/2018 ( geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya iş bu evrakların komiserlik adresine posta yolu ile de gönderilebileceği ,İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.

Çetin KEŞAPLI
SMMM- Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR