2B İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

2B İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993449
Şehir : İstanbul / Beykoz

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 17.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/4 Esas
Tebligat Konusu
:
Borçlu: 2B İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN
2019/4 E SAYILI DOSYASI
2B İNŞAAT VE TİCARET LTD ŞTİ. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET YAZISI


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 12307/8 sicil numarasında kayıtlı “Yeni Mahalle Hekimbaşı Çiftlik Cad. No:128A Beykoz /İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 2B İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/4 E. sayılı dosyasında 05/04/2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet verilmiş; kesin mühlet kararıyla birlikte, İnşaat Mühendisi Müfit Beşer, SMMM Merve Emek, Hukukçu Doç. Dr. İbrahim Aşık’tan oluşan heyetimiz, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmiştir.
Konkordato talebinde bulunan 2B İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’nden alacaklı iseniz, alacağınızın miktarı ve alacağınızın dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince basın ilan kurumunun web portalındaki İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Halaskargazi Cad. Dr. Şevketbey Sk. Konur Apt. No:2/12 Şişli/İSTANBUL adresine tatil günleri hariç 09:00-12:30 13:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekiliniz aracılığıyla kayıt yaptırabileceğinizi,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptırmak isterseniz Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği avukatınız aracılığıyla kayıt yaptırabileceğinizi,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağını,
Alacak kaydı sırasında, 08/01/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğunu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların,bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edileceği ilan olunur.

Konkordato Komiser Heyeti

Merve EMEK
Bağımsız Denetçi

Müfit BEŞER
İnşaat Mühendisi

İbrahim AŞIK
Hukukçu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR