BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981209
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/904 Esas
Tebligat Konusu
:
Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAŞIBEYAZ TURİZM İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

(BAKIRKÖY 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2018/904 E. SAYILI DOSYA)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 291628 numarasına kayıtlı Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. ‘ye Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/904E. sayılı dosyasında, 28.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti olarak görevlendirilen Mustafa NARİNOĞLU, Cem ÇETİN ve Özlem ÇELİK KAYA'dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak atanmasına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin; Kartaltepe Mah. Ahu Sok. Ömürsaray Apt. 1. Blok No:13 K:2 D:14 Bakırköy- İstanbul adresine hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında bizzat (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, İİK m.299/1-c gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihinden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 10/04/2019
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Mustafa NARİNOĞLU Av.Özlem Çelik Kaya Dr. Cem ÇETİN
YMM/Bağımsız Denetçi Hukukçu Finans Uzmanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR