İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981082
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2019/2 Esas
Tebligat Konusu
:
Bilgin Tekstil Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/2 Esas

BİLGİN TEKSTİL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/2 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 452342 numarasına kayıtlı, “İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlı Çeşme Cad.No.19 J-I Tuzla/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Bilgin Tekstil Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/2 E. sayılı dosyasında 04-04-2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Cemal Tüfekçi, Hamdiye USTA, Dr.Mustafa Cahit GÜNEL, den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,

Yukarıda ünvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Ataşehir Bulvarı Ata 2-3 Plaza Kat 10 No.88 Ataşehir/İstanbul adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,

Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

Alacak kaydı sırasında, Bilgin Tekstil Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak 04-01-2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

İlk m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,

Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.10.04.2019

Konkordato KomiseriKonkordato Komiseri Konkordato Komiseri

Dr. Mustafa CahitGÜNELHamdiye USTA Cemal TÜFEKÇİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR