İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963661
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1361 Esas
Tebligat Konusu
:
TNS TRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1361 Esas
TNS TRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


(İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın
2018/1361 Esas Sayılı Dosyası)
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLÂNI
1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 843195/0 sicil nosunda kayıtlı TNS Trans Uluslararası Taşımacılık İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın 2018/1361 esas sayılı dosyasında, 22.02.2019 tarihinde, 23.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Alaaddin GÜNER, Tarık SARİOĞLU ve Dr. Mükerrem Onur BAŞAR’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
2-Yukarıda unvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İİK 299. maddesi gereğince İLÂN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin aşağıdaki adresine, hafta içi 11:00 - 14:00 saatleri arasında bizzat (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3- Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4- Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLÂN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
5- İİK m.299, f.1, c.2 gereğince İLÂN metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLÂN tarihinden itibaren başlayacağı,
6- Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
ilân olunur. 11/03/2019
Konkordato Komiser Heyeti
Alaaddin Güner Tarık Sarioğlu Dr. Mükerrem Onur Başar
Kayıt/Bildirim Adresi: Dr. Mükerrem Onur Başar, Ataköy 7-8-10-11 Kısım Mahalle, E5 Yan Yol, Çobançeşme, Selenium Retro, No:18/2, B Blok, Daire No: 314, Bakırköy, İstanbul, 34156

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR