KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962218
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1082 Esas
Tebligat Konusu
:
Danka Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DANKA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
İLAN

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin "2018/1082" Esas sayılı davasının 06/02/2019 tarihli duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "26822" sicil sırasında kayıtlı "Danka Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Limited Şirketi" hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Danka Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Limited Şirketi'den alacaklı olanların, bu ilanın yayınlanmasından itibaren "15 gün" içinde alacaklarını, "Nişantaş Mahallesi Gençay Sokak Yapıcı İş Merkezi E Blok No.404 Selçuklu / KONYA" adresindeki KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BÜROMUZA, mesai günlerinde saat 10:00 - 17:00 arasında BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklılar, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan ilanlardan en son tarihli ilan esas alınacaktır.
2004 s. İİK.nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken,

KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 06/02/2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARININ ;
1-Toplam miktarını (ana para ve fer'ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2-Vadesini,
3-Çekişmeli olup olmadığını,
4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
5-İmtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
6-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
Melih KARA
Y. M. Mali Müşavir
KONKORDATO KOMİSERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR