ÖZCEYLAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

ÖZCEYLAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961530
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/927 E.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
ÖZCEYLAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/927 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 243551 sicil numarasında kayıtlı “Rami Yeni Mah. Kuru Gıda Sitesi 14. Sok. No:50 Eyüp İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ÖZCEYLAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/927 E. sayılı dosyasında 07/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Ahmet Demir, Ekonomist Mali Uzman Finans Uzmanı E. Banka Müdürü Abdulkadir Albayrak ve Doç. Dr. İbrahim Aşık’tan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
ÖZCEYLAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Caferağa Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak Filiz Apartmanı No:4/3 Kadıköy/İSTANBUL (Tel: 0216-345-12-30/31) adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
Alacak kaydı sırasında, 17/10/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.


Konkordato Komiser Heyeti

AHMET DEMİR
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
İBRAHİM AŞIK
Doç. Dr.
İcra İflas Hukuku Uzmanı
ABDULKADİR ALBAYRAK
Ekonomist-Mali Uzman
Finans Uzmanı
E.Banka Müdürü


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR