KONKORDATO KOMİSERİ EDNAN AYVAZ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet

KONKORDATO KOMİSERİ EDNAN AYVAZ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090953
Şehir : Kocaeli / Gebze

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/543 Esas
Tebligat Konusu
:
Öz Şan Lojistik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm Tic. San. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZ ŞAN LOJISTIK HIZMETLERI İNŞAAT TAAHHÜT TURIZM TIC. SAN. LTD. ŞTI.
Konkordato Komiserliğinden

(Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/543 Esas sayılı dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

  1. Öz Şan Lojistik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/543 E. Sayılı dosyasında, 03/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, Mahkemenin 03/01/2019 tarihli ara kararıyla Ednan Ayvaz, Hakan Çebi, Sabiha Doğan’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmedildiği,
  2. Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını(sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Sanayi Mah. Kozalı Sk. No:10 C/21 İzmit/KOCAELİ adresinde” adresine tatil günleri hariç 9:30 – 12:30; 13:30 – 17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği,
  3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
  4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 03.10.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
  5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
  6. Heyetimize alacaklılar tarafından sunulan alacak kayıtlarının dikkate alınacağı, belirtilen kişiler yönünden mükerrer alacak kaydı bulunulmasına gerek olmadığı,
  7. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Öz Şan Lojistik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm Tic. San. Ltd. Şti.’nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

KOMİSER
Doç. Dr. Hakan ÇEBİ
Kocaeli Üniversitesi

KOMİSER
YMM Sabiha DOĞAN

KOMİSER
Doç. Dr. Ednan AYVAZ
Kocaeli Üniversitesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR