KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154729
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/539 Esas
Tebligat Konusu
:
Demirkıran Petrol Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DEMİRKIRAN PETROL OTOMOTİV VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAĞINIZI BİLDİRMEYE DAVET İLANI


Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin "2019/ 539" Esas sayılı davasının 03/01/2020 tarihli duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "21367" sicil sırasında kayıtlı "Demirkıran Petrol Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi " hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Demirkıran Petrol Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'nden alacaklı olanların, bu ilanın yayımlanmasından itibaren "15 gün" içinde alacaklarını, "Kalem YMM Ltd.Şti. Nişantaş Mahallesi Gençay Sokak Yapıcı İş Merkezi E Blok No:203-204 Selçuklu/KONYA" adresindeki KONKORDATO KOMİSERLİĞİMİZE, mesai günlerinde saat 10:00 - 17:00 arasında BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklılar, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir. İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde bu DAVET yazımızın tarihi değil, aynı konuda Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan ilanlardan en son tarihli İLAN esas alınacaktır. 2004 s. İİK. nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken;
KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 03.01.2020 TARİHİ İTİBARİYLE
ALACAKLARININ ;
1-Toplam miktarını (ana para ve fer'ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2-Rehinli Olan kısım için rehin, ipotek belgelerini
3-Vadesini,
4-Çekişmeli olup olmadığını,
5-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
6-İmtiyazlı, rehinli, adi alacak olup olmadığını ve detaylı tutarlarını ayrı ayrı belirtmek sureti ile bildirmeleri,
7-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve faiz oranlarını da açıklayacak şekilde, dövizli alacakların kesin mühlet tarihi kıymetinde hesaplanarak dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı üzere usulüne uygun ve kesin mühlet tarihi itibari ile hesaplanmamış bildirimlerin geçersiz olacağını ilanen tebliğ ederiz.
SERHAT ADEMOĞLU
KONKORDATOKOMİSERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR