BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960089
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/683 E.
Tebligat Konusu
:
FİNAL PAZARLAMA KİTAP KIRTASİYE YAYIN VE  BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

FİNAL PAZARLAMA KİTAP KIRTASİYE YAYIN VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/683 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 327759 numarasına kayıtlı, “ Mahmut Bey Mah. Atlas Cad. No:2 K:Z1-21 Bağcılar /İstanbul” adresinde faaliyet gösteren FİNAL PAZARLAMA KİTAP KIRTASİYE YAYIN VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/683 E. sayılı dosyasında 19.12.2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Dr. Mehmet Fethi ŞUA, SMMM Murat KUTANOĞLU, SMMM Türkan ÖZDEMİR, dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Söz konusu kararın 26.12.2018 tarih ve 9732 sayılı T.T.S.Gs:1342 da tescil ve ilan edildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad. Menekşe Apt. No: 22 d:15 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30, 13:30-16:30 saatleri arasında bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında 19.07.2018 ( geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya iş bu evrakların komiserlik adresine posta yolu ile de gönderilebileceği,İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Dr. Mehmet Fethi ŞUA SMMM. Türkan ÖZDEMİR SMMM. Murat KUTANOĞLU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR