İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154724
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/492
Tebligat Konusu
:
ARILAR SAĞLIK MEDİKAL TURİZM HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SARILAR SAĞLIK MEDİKAL TUR. HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.'DEN OLAN
ALACAKLILARIN KONKORDATO KOMİSERLİĞİNE BİLDİRİLMESİ

DOSYA NO: 2019/492
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2019/492 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 213165 sicil numarasında kayıtlı "SARILAR SAĞLIK MEDİKAL TURİZM HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş." ne 06.03.2020 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan;
Sarılar Sağlık Medikal Turizm Hiz. San.ve Tic.A.Ş.'den alacaklı olanların aşağıda belirtilen usule uygun şekilde alacaklarını İİK. Madde 299 gereğince işbu ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.
BİLDİRİMDE ESAS ALINACAK USUL
1-)Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura v.b.belgeler,
2-)Alacağa faiz işletiliyorsa faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve geçici mühlet tarihi olan (12.12.2019) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
3-)Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4-) Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisi,
5-)Açık yazışma adresi ve muhatap adı/ünvanı,
6-)Alacak kaydı alacaklının kendisi veya avukatı tarafından yapılabilir. Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi ile tüzel kişilerde imza sirküleri ile yapılacak olup, vekil vasıtası ile yapılacak ise avukat vekaletnamesi alacak kaydına eklenmelidir.
ALACAK BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI ADRES ŞU ŞEKİLDEDİR
Alacak kayıtları, konkordato komiserlerinden Ülkü Yıldız'ın ''Hürriyet Bulvarı, Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:7/701 Çankaya -İzmir'' adresine tatil günleri hariç hafta içi 9:30-12:00 ila 13:00-16:30 saatleri arasında bizzat gelerek veya bu adrese gönderilecek posta yolu ile veya ulkuden@hotmail.com adresine e-mail yolu ile yapılabilir.
KOMİSER
ÜLKÜ YILDIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR