BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152867
Şehir : Burdur / Bucak

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/363 Esas
Tebligat Konusu
:
Borçlu İbrahim DERYA
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

KONKORDATO KOMİSERLER KURULUNCA
ALACAKLILARIN “ALACAK BİLDİRİMİNE DAVET’’ İLANIDIR.
Esas No: 2019/363
T.C. Bucak 1. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nin 2019/363 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, İİK. 289. Madde uyarınca haklarında 19/02/2020 tarihinden itibaren bir (1) yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu İbrahim DERYA’dan alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usule uygun şekilde alacaklarını İİK. Madde 299 gereğince işbu ilan tarihinden itibaren ( 15 ) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.
BİLDİRİMDE ESAS ALINACAK USUL
1-)Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura v.b. belgeler,
2-)Alacağa faiz işletiliyorsa faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine ( 19.02.2020 ) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
3-)Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4-)Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç ( dava/icra takibi ) varsa ayrıntılı bilgisi,
5-)Açık yazışma adresi ve muhatap adı/ünvanı,
6-)Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’na sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.
ALACAK BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI ADRES ŞU ŞEKİLDEDİR;
Alıcı: Öğr.Gör.Zekeriya AKIN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bucak Hikmet Tolunay MeslekYüksekokulu Bucak/BURDUR
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Doç.Dr.Osman AKIN Öğr.Gör. Zekeriya AKIN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR