KONKORDATO KOMİSERİ EMEL SAKAOĞLU

Konkordato Komiserliği'nden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

KONKORDATO KOMİSERİ EMEL SAKAOĞLU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130086
Şehir : Kocaeli / Körfez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/17 Esas
Tebligat Konusu
:
Alim Şanlı
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALİM ŞANLI-TC:23314905052
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(T.C. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/17 Esas sayılı dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI


Kocaeli/Hereke Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Odası 3328 numarasına kayıtlı, “Kışladüzü mah.Ethem ağa Cad.N.43/3 Körfez/KOCAELİ” adresinde faaliyet gösteren, “Alim Şanlı’ya Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/17 Esas sayılı dosyasında, 17.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte Emel Sakaoğlu’nun konkordato komiseri olarak görevlendirildiği
Yukarıda unvanı yazılı şirketten ve şahıslardan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimin “Sanayi Mahallesi Kozalı Sk.Çarşı Yapı N.10 C/21, İzmit/KOCAELİ” adresine tatil günleri hariç 9:00 – 12:30; 13:30 – 17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 17/01/2019’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (ayrı ayrı belirtilmek suretiyle belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Alim Şanlı’nın bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
ilan olunur. 07.02.2020

Konkordato Komiseri
Emel SAKAOĞLU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR