FULTEKS TEKSTİL VE GIDA SAN.TİC.A.Ş.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

FULTEKS TEKSTİL VE GIDA SAN.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127687
Şehir : Bursa / Osmangazi

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1389 Esas
Tebligat Konusu
:
FULTEKS TEKSTİL VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
FULTEKS TEKSTİL VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 2018/1389 E. Sayılı Dosyası)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 45432 numarasına kayıtlı, “Yeni Yalova Buttim İş Merkezi E Blok Kat:1 No:322 Osmangazi Bursa” adresinde faaliyet gösteren Fulteks Tekstil Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne, Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 2018/1389 E. sayılı dosyasında 30/10/2018 tarihinden başlamak üzere geçici mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiseri olarak Hatice Altun’ nun görevlendirildiği, 28/03/2019 tarihindeki kesin mühlet kararıyla birlikte Fulteks Tekstil Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ’ne 1 yıl süre ile konkordato komiseri Atilla AKSU’ nun göreve başlamasına hükmedilmiştir,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiseri Atilla AKSU’ nun Bahar Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Falcon İş Merkezi Kat:3 No:31 Osmangazi Bursa adresine tatil günleri hariç 09:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında BİZZAT (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretiyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerektiği,
Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklıların, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilemeyeceği,
İadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükünün gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde bu DAVET yazımızın tarihi değil, aynı konuda Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan İLANIN esas alınacağı,
Alacak kaydı sırasında, 30/10/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, ayrıca alacağın toplam miktarını (ana para ve fer’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde), vadesini, çekişmeli olup olmadığını, geciktirici koşula bağlı olup olmadığını, imtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri, faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunda da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermelerinin gerektiği,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, ilan olunur. 05.02.2020

Konkordato Komiseri
Atilla AKSU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR