MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01007684
Şehir : Malatya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/900 Esas.
Tebligat Konusu
:
Günbay İnş. Elk. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜNBAY İNŞ. ELK. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/900 E. Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

  1. Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 15458 sicil numarasında kayıtı "Turgut Özal mahallesi Gülümser Caddesi No: 32 Yeşilyurt Malatya" adresinde faaliyet gösteren GÜNBAY İNŞ. ELK. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ'ne Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/900 E sayılı dosyasında 29/03/2019 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; Doç. Dr. Yusuf Cahit Çukacı ile Arş. Gör. Bünyamin Kartal'ın konkordato komiseri olarak görevlendirildiği,

  1. Yukarıda ünvanı yazılı şirkettin alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirketin yukarıda yazılı adresine, tatil günleri hariç 09:30 - 12: 30 ; 13:30 -17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,

  1. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

  1. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 01/11/2018'den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun'un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası Karşılığının alacağın paradan başka birşey olmaması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

  1. İİK m. 299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

  1. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların GÜNBAY İNŞ. ELK. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ'nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSERLERİ DOÇ. DR. YUSUF CAHİT ÇUKACI ARŞ. GÖR. BÜNYAMİN KARTAL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR