KONKORDATO KOMİSERİ ÖZNUR BUDAK

Konkordato Komiserliğinden alacaklılara toplantı daveti

KONKORDATO KOMİSERİ ÖZNUR BUDAK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155288
Şehir : Kocaeli / Gebze

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/ 69 E.
Tebligat Konusu
:
Omocan Madencilik Nakliyat Hafriyat İnş. Pet.San.Ve Tic. Ltd. Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Toplantı Tarihi
:
06.04.2020 09:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2019/ 69 E. SAYILI DOSYASI
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI

Davacı şirket Omocan Madencilik Nakliyat Hafriyat İnş. Pet.San.Ve Tic. Ltd. Şti konkordato talebi ile sayın mahkemeye başvurmuşlar, davacı hakkında toplam 3 ay aylık geçici mühlet kararı verilmiştir. Bu süre içinde komiser olarak görevlendirmiş ve 09.05.2019 tarihinde son yapılan duruşmada 1 yıllık kesin mühlet kararı verilerek komiser olarak göreve devam etmeme karar verilmiştir.
Borçlu şirketten alacaklı olan alacaklılara, alacaklarının bildirmek üzere Buna dair ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla 17.06.2019 tarih ve 9849 sayılı gazetenin 303. sayfasında yayınlanmış, ayrıca Konkordato Komiserince dosyaya bildirilen ve davacıların kayıtlarında görünen alacaklılara davet yazıları ilanla birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilanen tebliğ ve ihtar edilmiştir.
Borçlu şirketten alacaklı olan ve alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri, 06.04.2020 tarihinde, davacı şirketin Sultan Orhan Mah. Yeni Bağdat cad.No: 552 / 1 Gebze/Kocaeli adresinde,

  • Rehinli ve Kamu Alacaklıları saat; 09:00-11:00 arası,
  • Rüçhanlı (İşçi) Alacaklıları saat; 11:00-13:00 arası,
  • Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları; 14:00-16:00 arası, alacaklılar toplantısı yapılacak olup, yapılacak toplantıda Konkordato projesi müzakere edilecektir. Toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek, gerçek veya tüzel kişilerin, imza sirküleri, yetki belgesi veya vekâletnamelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Alacaklıların, 06.04.2020 pazartesi günü yapılacak toplantıdan bir hafta önce 30.03.2020 ve 05.04.2020 tarihleri arasında 7 gün süre ile Konkordato Komiserliğin Sultan Orhan Mah. 1102 sokak No 5/4 Gebze / Kocaeli adresinde bulunan çalışma ofisinde Konkordato Komiserinin refakatinde borçlu şirketin konkordato projesi ve İİK. 286.maddesi gereği sunulan defter, kayıt ve hesaplar alacaklıların incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Konkordato Komiserinin çalışma ofisinde İİK 302. Maddesi düzenlemesi gereği toplantının bitimini takip eden yedi günlük süre içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı ilan olunur.20.03.2020
Konkordato Komiseri
SMMM. Öznur BUDAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR