ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklılara davet

ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154478
Şehir : Tekirdağ / Çorlu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/197 Esas
Tebligat Konusu
:
KONUK ISI MAKİNE SAN VE TİC.LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/197 Esas
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
KONUK ISI MAKİNE SAN VE TİC.LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


Dosya No : Çorlu 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019 / 197 Es. Sayılı dosya Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünü 19378 sicil numarasında kayıtlı “Velimeşe Mah. Sultan Sokak No 1 ERGENE/ TEKİRDAĞ” merkezli KONUK ISI MAKİNE SAN VE TİC.LTD. ŞTİ.‘ne Çorlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/197 esas sayılı dosyasında 17/07/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş ve konkordato komiseri Özkan YILMAZ‘ın görevinin devamına karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı olan şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname , fatura , irsaliye , mutabakat mektubu , hesap ekstresi , senet , çekvs) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, icra ve iflas Kanunun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içinde konkordato komiserliğimin "Ali Paşa Mahallesi Sülün Caddesi N: 6/1 Ballı Business Center 7.Kat N:704 ÇORLU/TEKİRDAĞ" adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

Alacak kaydı sırasında 18/02/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Konkordato Komiseri
Özkan YILMAZ
SMMM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR