KONKORDATO KOMİSERİ NADİR DEMİR

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

KONKORDATO KOMİSERİ NADİR DEMİR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113249
Şehir : Kayseri

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/607 Esas
Tebligat Konusu
:
YÜKSEKER-YÜKSEKER YAPI İNŞ.EMLAK.TURZ.YAT.MADENCİLİK
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ESAS NO:2019/607


Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/607 Esas Nolu dava dosyasında Kayseri Ticaret Odası Sicil müdürlüğünün 7971 Sicil nolu “İSMAİL YÜKSEKER-YÜKSEKER YAPI İNŞ.EMLAK.TURZ.YAT.MADENCİLİK firmasının açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 18.09.2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş; 18.12.2019 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.Konkordato komiser heyeti olarak Mali Müşavir&Bağımsız Denetçi Nadir Demir,Avukat Cansu Deniz,Maden Mühendisi Hakan Erdem görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince İSMAİL YÜKSEKER-YÜKSEKER YAPI İNŞ.EMLAK.TURZ.YAT.MADENCİLİK’den alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.Bu doğrultuda alacaklıların

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni

3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 18.12.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,

4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri 2004 Sayılı İcra İflas Kanunun 299.maddesi uyarınca İLAN olunur. 08.01.2019TEBLİGAT ADRESİ :
Barboros Mah. Oymak Caddesi
Sümer Hukuk Plaza B Blok No:10 Kat 12 D:68
KOCASİNAN/KAYSERİ
Konkordato Komiseri
Avukat Cansu Deniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR