KONKORDATO KOMİSERİ OKTAY AVŞAR

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

KONKORDATO KOMİSERİ OKTAY AVŞAR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112452
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/263 E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
• Livapak Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
LİVAPAK AMBALAJ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/263 E. Sayılı Dosyası)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez 172655 numarasında kayıtlı, "Ege Serbest Bölgesi Akçay Cad. Nilüfer Sok. No:144/1-Gaziemir/İZMİR " adresinde faaliyet gösteren Livapak Ambalaj San.Tic.Ltd. Şti.ne İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/263 E. sayılı dosyasından, 19.06.2019 tarihinden başlamak "üzere 1 yıllık kesin mühlet verilerek geçici mühlet komiseri Oktay AVŞAR’ın konkordato komiseri olarak görevini sürdürmesine karar verildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirkette alacaklı olanların alacaklarını, alacaklarının dayanaklarını gösteren belgeler (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) de ekli olarak Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İİK. m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Komiserliğimizin "Oktay AVŞAR, İZMİR ADLİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ, PK 39 Bayraklı/İZMİR" adresine (PTT Şubeleri aracılığıyla) bildirerek kaydettirebilecekleri,
Şahsen yapılacak başvurularda, gerçek kişilerin kimlik fotokopisinin; tüzel kişilerinse noter onaylı imza sirkülerinin; vekil vasıtası i ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekâletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği,
Alacak kaydı sırasında,

  1. 19.04.2019 (2.geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle,
  2. Alacağa faiz işletilmişse ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının,
  3. (Kanunun kaydına imkân tanıdığı alacaklar bakımından) Alacağın teminatının bulunması halinde teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin;
  4. Yabancı para alacaklılarında, alacağın hangi tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;
  5. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğinin, gösterilip inceleme ve denenime elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu,

İİK. m.299 f. l c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (Livapak Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
ilan olunur.
Konkordato Komiseri
Oktay AVŞAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR