ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112366
Şehir : Antalya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/313 ESAS
Tebligat Konusu
:
• NY Yılmazlar Grup Yapı Tur. San. Ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2018/313 ESAS

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) NDEN

NY YILMAZLAR GRUP YAPI TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
İ L A N

1. NY Yılmazlar Grup Yapı Tur. San. Ve Tic. A.Ş. ne Alanya 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/313 Esas sayıl dosyasından 31/01/2019 tarihli ara kararı ile 31/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiştir. Aynı karar ila Av. Uğur OĞUZ'un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine hükmedilmiştir.

2. Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların alacak tutarlarını, alcaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İ.İ.K. 299. Mad. Gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordator komiserliğinin" BÜYÜKHASBAHÇE MAH. BÜYÜKHASBAHÇE CAD. HASBAHÇE APT. 47/5 ALANYA / ANTALYA" adresine tatil günleri hariç 09,30-16,30 saatleri arasında bizzat veya vekilleri (Avukatlık kanunu 35. Maddesi gereğince yalnızca Avukatla Temsil edilebilirler) aracılığıyla kayıt yaptırabileceklerdir. Gerçek kişilerin alacak kaydı için kimlik fotokopisi , Tüzel kişi alacak kaydı için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile başvurulmalıdır.

3. Alacak kaydı sırasında geçici mühlet tarihi olan 19/10/2018' den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacakların ayrı ayrı gösterilmesi, kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından faiz tutarının ayrıca gösterilmesi, yabancı para alacaklarında alacak bildirimi,bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası Karşılığının belirtilmesi, alacağın paradan başka bir şey olması halinde bildirim tarihindeki parasal değeri gösterir hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

4. İ.İ.K. 299 gereğince ilan metninin bir örneği Adresi belli alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir. Ancak bu alacaklılar için de 15 günlük süre yine bu ilan tarihinden başlayacaktır.

5. Alacaklarını bildirmeyen alacaklılar, NY YILMAZLAR GRUP YAPI TUR. SAN. VE TİCARET A.Ş. Bilançosunda kayıtlı olmadıkça Konkordato Projesi müzakerelerine kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR