İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095006
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/414 Esas
Tebligat Konusu
:
• A Alüminyum Profil İmalatı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
A ALÜMİNYUM PROFİL İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNDEN OLAN ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ

ESAS NO: 2019/414
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/414 E. Sayılı dosyasında görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6381 sicil numarasına kayıtlı A Alüminyum Profil İmalatı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 21.11.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan,
1-A Alüminyum Profil İmalatı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin'den alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak 15 gün içinde Konkordato Komiseri Ülkü Yıldız'ın Hürriyet Bulvarı Muslugil İş Hanı No:5/1 K: 7/701 Çankaya / İzmir adresine 09:00-17:00 saatleri arasında bizzat elden (tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, bildirimlerin taahhütlü posta veya aalmalacakbildirim@gmail.com adresine e-mail yolu ile yapılabileceği,
2- Kaydedilecek alacağın aşağıda yer verilen tabloya uygun olarak iki farklı tarihi esas alacak şekilde bildirilmesi,

TARİH 26.08.2019
Geçici Mühlet Tarihi
...../12/2019
Bildirim Tarihi
Alacak Miktarı

3- Kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedeninin açıklamasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter kaydı ve sair ) asıl veya noter onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
4- 15 günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde ) müzakerelere/ toplantılara katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 299.,288. ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur. 26.11.2019

Ülkü YILDIZ

SMMM
Bağımsız Denetçi

İbrahim KURŞUN

Makine Mühendisi

Dr. Gönenç DEMİR

DEÜ İF
Ticaret Hukuku A.B.D
Öğretim Üyesi

Ülkü YILDIZ İbrahim KURŞUN Dr. Gönenç DEMİR
SMMM Makine DEÜ İF
Bağımsız DenetçiMühendisi Ticaret Hukuku A.B.D
Öğretim Üyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR