TOZMAZ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

TOZMAZ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094672
Şehir : Samsun / Çarşamba

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Çarşamba 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/187 Esas Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
Erdoğan Tozmaz
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
1-Erdoğan TOZMAZ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN İLAN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


Konkordato talep eden ve Çarşamba 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/187 Esas Sayılı kararı ile haklarında 22/11/2019 tarihinden başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verilen, Erdoğan Tozmaz ‘dan alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin, alacak tutarlarını Ana para ve fer’ileri ayrı ayrı, imtiyazlı, rehinli olup olmadıklarını faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayıcı şekilde, ispat edici belgeler ve dayanak evraklarının onaylı suretleri ile birlikte ıslak imzalı olarak iş bu ilanın yayımlanmasını takip eden günden itibaren 15 gün içinde Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi (Bankalar Caddesi) Arın İş Merkezi No:38 Kat D.10 İlkadım/SAMSUN adresine elden veya taahhütlü posta yoluyla alacaklarını bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 288,290 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 uncu maddeler uyarınca İHTAR VE İLAN olunur.

KONKORDATO KOMİSERİ
Veysel KAYAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR