KONKORDATO KOMİSERİ AV. FIRAT YAĞCI

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

KONKORDATO KOMİSERİ AV. FIRAT YAĞCI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01073828
Şehir : Çanakkale / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 02.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/122 E. Sayılı Dosya
Tebligat Konusu
:
• İsmail Çalık • Nurhayat Yalçın Çalık
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


İSMAİL ÇALIK VE NURHAYAT YALÇIN ÇALIK
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/122 E. Sayılı Dosyası)


Çanakkale Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı, “Çanakkale Kepez Beldesi, Araştırma Hastanesi karşısı Atatürk Caddesi No: 42 Kepez Merkez Çanakkale” adresinde faaliyet gösteren İsmail Çalık ve Nurhayat Yalçın Çalık hakkında ayrı ayrı Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/122 E. Sayılı dosyasında, 12.07.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen SMM Mesut TOPALOĞLU ve Av. Fırat YAĞCI’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiseri heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,

Yukarıda unvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile, İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komiserliğimizin “ İsmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi ÇTSO İş Merkezi No:141/17-18 Merkez Çanakkale” adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 , 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri; vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

Alacak kaydı sırasında, 12.02.2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) tutarlarının; yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

İİK madde 299/ f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,

Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (Yani İsmail Çalık ve Nurhayat Yalçın Çalık ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği İlan olunur. 30.07.2019

  • Konkordato Komiseri Av. FIRAT YAĞCI
  • Konkordato Komiseri SMM MESUT TOPALOĞLU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR