İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065011
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/12 Esas
Tebligat Konusu
:
• Celal Gönülalan hakkında.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2019/12

ALACAKLILARIN ALACAKLARINI İ.İ.K'NUN 299.MADDESİ GEREĞİNCE BİLDİRMEYE DAVET İLANI


CELAL GÖNÜLALAN
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
22051369110 TC kimlik numaralı Celal Gönülalan, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası’nın 35/190909 sicil numarasına kayıtlı ve 861 Sokak No:27 Kemeraltı - Konak / İZMİR adresinde Güneş Yayın Dağıtım adı altında kitap dağıtım ve satış konusunda ticari faaliyette bulunmakta olup İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/12 E. sayılı dosyasından 03/07/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla KGK Bağımsız Denetçi SMMM Nusret Işıkyıldız, Hukukçu Dursun Ata Türkgülü ve Yayıncı Halil İbrahim Akçetin’in bu kez konkordato kesin mühlet komiserleri olarak görevlerinin devamına karar verildiği,

Yukarıda yazılı Celal Gönülalan’dan alacaklı olanların, alacaklarını, alacaklarının dayanaklarını gösteren belgeler (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) de ekli olarak Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Komiserliğimizin "Nusret Işıkyıldız- 75. Yıl Mh. 1609/13 Sk. No:6 Yeşil Sitem B Blok D:9 Bayraklı/ İZMİR" adresine bildirerek kaydettirebilecekleri,

Şahsen yapılacak başvurularda, gerçek kişilerin kimlik fotokopisinin; tüzel kişilerinse noter onaylı imza sirkülerinin; vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği;

Alacak kaydı sırasında,
a) 05/02/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve(varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle,
b) Alacağa faiz işletilmişse ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının;
c) (Kanunun kaydına imkan tanıdığı alacaklar bakımından) Alacağın teminatının bulunması halinde, teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin
d) Yabancı para alacaklıların da, alacağın hangi tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;
e) Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğinin
gösterilip inceleme ve denetime elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani Celal Gönülalan- Güneş Yayın Dağıtım’ın ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Nusret Işıkyıldız Dursun Ata Türkgülü Halil İbrahim Akçetin
SMMM Bağımsız Denetçi Hukukçu Yayıncı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR