KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063767
Şehir : Zonguldak

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/12 Esas
Tebligat Konusu
:
• Balcı İnşaat Pazarlama Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI, ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
BALCI İNŞAAT PAZARLAMA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Kdz.Ereğli 2. Asliye HukukMahkemesi’nin 2019/12 E. Sayılı Dosyası)
Kdz.Ereğli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 3433 sicil numarasında kayıtlı, Kdz.Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 1360432072 vergi kimlik numaralı mükellefi, “BELEN YENİ MAH. 1 NOLU SANAYİ CAD. NO:40 EREĞLİ/ZONGULDAK” adresinde faaliyet gösteren BALCI İNŞAAT PAZARLAMA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ve aynı dosyada talepte bulunan şirket ortakları T.C:47026895258 Yüksel BALCI ve T.C:47023895312 Ayşe BALCI’ya, Kdz.Ereğli 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/12 Esas sayılı dosyasında 28/06/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık Kesin Mühlet süresi verildiği; Kesin Mühlet kararıyla birlikte, Geçici Mühlet kararıyla Konkordato Geçici Komiser Heyeti olarak görevlendirilen Adem ÖZTÜRK, Tayfun BİÇER, Serkan SEÇGİN’den oluşan Heyetimizin, Konkordato Komiser Heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği;
Yukarıda unvanı yazılı Şirket ve Şirket Ortağı Kişilerden Alacaklı olanların;
Alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini,
İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Konkordato Komiserliğimizin “Müftü Mah. Nimet Hoca Sok. Demiroğlu İş Hanı No:22/3 Kdz.Ereğli/Zonguldak” adresine, tatil günleri, hariç 09:30-12:00/13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya Vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca Avukatla temsil edilebileceği;
Alacak kaydı sırasında, 28/01/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu;
İİK m. 299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine iş bu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı;
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça Konkordato Projesinin Müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Av.Adem ÖZTÜRK Smmm Tayfun BİÇER Nit.Hes.Bilirkişisi Serkan SEÇGİNİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR