BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063369
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1296 ESAS
Tebligat Konusu
:
• Hasan Güneş hakkında.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
HASAN GÜNEŞ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1296 E. sayılı dosyası)

Hasan Güneş (42385368290)’e Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1296 E. sayılı dosyasında 28.05.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Yard. Doç. Dr. Evren Koç, Deniz Akkaya Mar, Mustafa Narinoğlu’ndan oluşan heyetimizin konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketlerden ve gerçek kişilerden alacaklı olanların alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, bir dilekçeye ekleyerek, İİK. Mad. 299 gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin “Atatürk Cad. Eriş Sitesi B Blok D:12 Kat:2 Kozyatağı Kadıköy İstanbul” adresine tatil günleri hariç 09:30 – 12:00 13:00 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri (posta ve/veya kargo ve benzeri vasıtalarla alacak kaydı talep edilemeyeceği),
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Av. K. Mad. 35 gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 28.12.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten doğan sonra alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK mad.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük süresinin işbu ilan tarihinden başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Konkordato Komiser Heyeti

Yard. Doç. Dr. Evren KOÇ

Hukukçu – Öğretim Üyesi

Deniz AKKAYA MAR

Mali Müşavir

Mustafa NARİNOĞLU

YMM-Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR