TAD GRUP RESTAURANT İŞL. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

TAD GRUP RESTAURANT İŞL. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061981
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/617 Esas sayılı dosyası.
Tebligat Konusu
:
TAD Grup Restaurant İşl. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2018/617 E. SAYILI DOSYASINDA
KONKORDATO KOMİSERLER KURULUNDAN


İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 299. MADDESİ GEREĞİNCE
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


Borçlunun Ticaret Unvanı : Tad Grup Restaurant İşl.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti

Borçlunun Adresi : Kardelen Mahallesi Başkent Bulvarı Atlantis AVM No:224/K-38 Yenimahalle-ANKARA

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/617 E. sayılı dosyasında, konkordato talep eden borçlu Tad Grup Restaurant İşl.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. hakkında, 08/02/2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verilmiştir.
Borçlu şirketten geçici mühlet tarihi olan 10/09/2018 tarihi öncesi alacaklı olanların; alacak miktarlarını, alacağın dayanaklarını ve varsa delillerini, talebe yetkili olduklarını gösterir belge ve imza beyannamesi ile birlikte işbu ilândan itibaren on beş gün içinde aşağıda gösterilen adrese ulaşacak şekilde, hafta içi çalışma saatleri olan 09:00 – 17:30 saatleri arasında bildirmeleri, aksi hâlde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkında yoksun kalacakları hususu, İcra ve İflas Kanunu m. 288, 290/2 ve 299 uyarınca İHTAR VE İLÂN OLUNUR.

Alacak Bildiriminin Yapılacağı Adres: Kardelen Mahallesi Başkent Bulvarı Atlantis AVM No:224/K-38 Yenimahalle- ANKARA

KONKORDATO KOMİSERLER KURULU
Dr.Emre KALENDER Kaan DEMİROĞLU Derya AYDEMİR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR