SERASER KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

SERASER KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057785
Şehir : İstanbul / Beşiktaş

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
3 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/82 E. sayılı dosyası.
Tebligat Konusu
:
• Seraser Kumaş San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
SERASER KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
( 3 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/82 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 716219/0 numarasına kayıtlı, “Sinanpaşa Mahallesi Köprü Sokak No:10/68 Beşiktaş -İstanbul” adresinde faaliyet gösteren SERASER KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.’ne, 3 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/82 E. sayılı dosyasında, 20.07.2019 tarihinden başlamak üzere 6 aylık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Oral ÖKTÜ ve Meryem TÜFEKÇİ’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile, İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komiserliğimizin “Ataköy 9. Kısım B2 Daire 2 Bakırköy – Ataköy/İstanbul” adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri;,
Alacak kaydı sırasında, 19/07/2019 (geçici mühlet talep tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) tutarlarının; yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani SERASER KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
ilan olunur.

Konkordato Komiseri

S.M.M.M Meryem TÜFEKÇİ

Konkordato Komiseri

S.M.M.M. Oral ÖKTÜ

Konkordato Komiseri

Prof.Dr. Ali Cem BUDAKİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR