BERKA İSKENDERUN VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İŞ MAK. İML. İHR. İTH. TİC. LTD. ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

BERKA İSKENDERUN VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İŞ MAK. İML. İHR. İTH. TİC. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045784
Şehir : Hatay / İskenderun

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/24 Esas sayılı dosyası.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

2019/24 ESAS


KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/24 Esas sayılı dosyasında,
165 051 6617 vergi kimlik numaralı, Berka İskenderun Vinç İşletmeciliği İş Mak.İml.İhr.İth.Tic.Ltd. Şti.-Kadir Kırgız unvanlı şirkete 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 15. Maddesi ile değişik 287. Maddesi uyarınca, 10/07/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Mühlet kararı 29/08/2019 tarih 9898 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 168. sayfasında yayınlanmıştır.

2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 27. Maddesi ile değişik 299. Maddesi gereğince ve 288. Madde uyarınca, konkordato kesin mühleti alan, Kadir Kırgız- Berka İskenderun Vinç İşletmeciliği İş Mak.İml.İhr.İth.Tic.Ltd. Şti ‘den alacağı bulunan alacaklıların;

  1. Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı, veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,
  2. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 10/07/2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosunu,
  3. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğunu,
  4. Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,


İş bu ilanın elinize geçmesinden itibaren 15 gün içerisinde, alacaklarını konkordato komiserliğine imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte taahhütlü posta ile veya şahsen bildirmeleri ilan olunur. Ayrıca bu ilanın birer örneği adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilecektir.Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur.

KONKORDATO KOMİSERİ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
LEYLA EREN

ADRES:
SAVAŞ MAH.ULUCAMİ CAD. SANİ KOCABAŞ
İŞHANI KAT:2 NO:42 İSKENDERUN/HATAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR