FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046421
Şehir : Ordu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/63 Esas
Tebligat Konusu
:
•TUNÇEK İnşaat Gıda Nakliye Kuyumculuk Turizm Temizlik Tarım Hayvancılık Sanayii ve Dış Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/63 Esas

TUNÇEK İNŞAAT GIDA NAKLİYE KUYUMCULUK TURİZM TEMİZLİK TARIM HAYVANCILIK SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI


Fatsa 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/63 E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılamanın 18.07.2019 tarihinde yapılan duruşmasında konkordato talep eden TUNÇEK İNŞAAT GIDA NAKLİYE KUYUMCULUK TURİZM TEMİZLİK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü 3044) hakkında 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLETkararı verilmiştir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 299.maddesi gereğince TUNÇEK İNŞAAT GIDA NAKLİYE KUYUMCULUK TURİZM TEMİZLİK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nden alacağı bulunan alacaklıların işbu ilan tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu nedenlerle:
1.Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2.Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenleri ve bunu ispata haiz onaylı belgeleri,
3.Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere geçici mühletin verildiği 25.02.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu
4.Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu beyanı,
İşbu ilan tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte şahsen veya iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen konkordato komiserine göndermeleri/teslim etmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan olunur.03/09/2019

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Hüseyin Volkan GÜNGÖR Mehmet Ender SÖNMEZ
Konkordato Komiseri İrtibat Bilgileri:
Av.Hüseyin Volkan GÜNGÖR
Şarkiye Mahallesi Bucak Caddesi No:6 D:5-6 Altınordu/ORDU
Çalışma Saatleri: Hafta İçi 09:00-12.00, 13:00-17:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR