ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078888
Şehir : Eskişehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/928 Esas
Tebligat Konusu
:
ATA YAPI İNŞAAT MALZEMELERİ TARIM TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN KONKORDATO KOMİSERLERİNDEN

ESAS NO : 2018/928

KARAR NO : 2019/52


Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/928 Esas - 2019/52 karar sayılı dosyasında 16/01/2019 tarihinden başlamak üzere borçlu ATİLA GÜNEY, KARAHAN GÜNEY ve Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15518 sicil nosuna kayıtlı davacı ATA YAPI İNŞAAT MALZEMELERİ TARIM TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ. haklarında bir yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş olup geçici mühlet kararı ile konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Prof. Dr. Birol YILDIZ, Av. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI ve Mali Tahlil Uzmanı Mustafa KUTLU'dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.
Yukarıda ünvanı ve isimleri yazılı borçlu şirkettten ve şahıslardan 23/10/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce alacaklı olanların ve bu tarihten sonra komiser heyetinin izni olmaksızın yapılan borçlandırıcı işlemlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onalylı suretlerini ve doğan alacak miktarını (İİK. m. 294/3 gereğince rehinli alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), alacağın paradan başka birşey olması halinde parasal değerini incelemeye ve denetlemeye elverişli hesap dökümü ile birlikte gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisini ekleyerek İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden 15 gün içerisinde "Av. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI - Hoşnudiye Mahallesi, 736. Sokak No:2 B BLok Ay Lounge Residence Kat:2 D:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR" adresine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla bildirmeleri veya tatil günleri hariç 09.30 / 17.00 saatleri arasında bizzat ya da vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin bilançoda kayıtlı olan ve projede belirtilen alacaklılardan adresi belli olanlara taahhütlü posta ile gönderilecek olup bu alacaklılar bakımından da 15 günlük süre yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacaktır. Alacaklarını bildirmeyen alacaklılar, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecektir.
İcra ve İflas Kanununun 288, 290. maddesinin ikinci fıkrası ve 299. maddeler uyarınca ihtar ve ilan olunur.05/11/2019
Konkordato Komiser Kurulu
Prof. Dr. Birol YILDIZ Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI Mustafa KUTLU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR