PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞAAT MALZ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞAAT MALZ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048726
Şehir : Ankara / Yenimahalle

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/891 Esas sayılı dosyası.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ


PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞ. MALZ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN İLAN

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 87767 sicil no ile kayıtlı bulunan, Peker Demir Çimento İnş. Malz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Ostim OSB Mah. 1569 Sok. No:4 Yenimahalle /ANKARA adresinde faaliyet göstermekte olup, ilgili şirket hakkında Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/891 E. sayılı adi konkordato dosyasında, 03/05/2019 tarihinden başlamak üzere, bir yıllık kesin mühlet kararı verilmiştir. Kesin mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Hukukçu Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, İnşaat Mühendisi Veysel Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Abdulkadir Bozdoğan’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir. 2004 Sayılı Kanunun 299. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aşağıdaki hususlar ilanen duyurulur:
1-Yukarıda açık adresi yazılı Peker Demir Çimento İnş. Malz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’den alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarını ispat eden senet ve belgeler ile birlikte 2004 sayılı Kanunun 299. maddesi uyarınca, bu ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında en son tarihli ilanın yayımlanmasını takip eden günden itibaren 15 gün içinde, hafta içi her iş günü 10:00 ila 16:00 saatleri arasında komiserliğimizin adresi olan Ostim OSB Mahallesi 1569. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresine BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da gerçek veya tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut aynı adrese İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
2-2004 s. İİK.nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların ALACAKLARININ;
a-Toplam miktarını (ana para ve fer‘ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
b-Vadesini,
c-Çekişmeli olup olmadığını,
d-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
e-İmtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
f-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.

3-İlânın birer suretinin adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderileceği, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakerelerine kabul edilmeyeceği İHTAR olunur.

4-2004 Sayılı İ.İ.K nun 301. maddesi uyarınca, Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra, aynı kanunun 288. maddesi uyarınca yapılacak yeni bir ilânla alacaklılar konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet edilecektir.

PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞ. MALZ. TAAH. TİC. SAN. LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERİ KURULU

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Hukukçu
Veysel ÖZDEMİR
İnşaat Mühendisi
Abdulkadir BOZDOGAN
Yeminli Mali Müşavir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR