ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047275
Şehir : Adana / Seyhan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1271 Esas
Tebligat Konusu
:
• Menka Metal İnşaat Yapı Malzemeleri Emlakcılık Otomotiv Nakliye Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MENKA METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ EMLAKCILIK OTOMOTİV NAKLİYE TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


(Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin
2018/1271 E Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI
1)Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünün 69169 sicil numarasında kayıtlı “Sarıhamzalı Mahallesi 47097 Sokak K. Deniz Geri Dön. Sitesi No:2 Seyhan/ADANA” adresinde faaliyet gösteren MENKA METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ EMLAKCILIK OTOMOTİV NAKLİYE TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1271 E Sayılı dosyasında, 22/05/2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; Eda ÖZDEMİR’in Konkordato Komiseri olarak görevlendirildiği,

2)Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Reşatbey Mah. 62005 Sokak Ahenk Apt. K:1 D:4, (Cihan Mali Müşavirlik-0322.456 04 10) Seyhan/Adana” adresine, tatil günleri hariç 10:00 – 12:00;14:00 – 16:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri
3)Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4)Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 24.12.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle, teminat var ise teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi), yabancı para alacaklarında geçici mühlet tarihindeki (24.12.2018) T.C Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
5) İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
6)Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, MENKA METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ EMLAKCILIK OTOMOTİV NAKLİYE TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Eda ÖZDEMİR
KONKORDATO KOMİSERİ

Not:Yukarıdaki ilan 06.09.2019 tarihinde www.ilan.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR