ÖZÜNTAT GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara çağrı

ÖZÜNTAT GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027875
Şehir : İstanbul / Beylikdüzü

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1341 E. Sayılı Dosyası
Dosya Numarası
:
2018/1341 Esas
Tebligat Konusu
:
ÖZÜNTAT GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE ALPER ÖZTEMİR
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZÜNTAT GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE ALPER ÖZTEMİR
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN


(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin
2018/1341 E. Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

  1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 45601-5 sicil numarasında kayıtlı,Beylikdüzü OSB Mah. 13. Cad. No:40/1 Beylikdüzü /İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Özüntat Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’ne ve şirket yetkilisi Alper ÖZTEMİR’e Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1341 E. sayılı dosyasında, 30.05.2019 tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıllık kesin mühlet kararı verildiği; YMM Talha Apak, Hukukçu Tarık Tonguç Özdemir ve SMMM Fikriye ASLAN ‘ın Konkordato Komiser Heyeti olarak görevlendirildiği,

  1. Yukarıda unvanı yazılı Şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Konkordato Komiserlerimizden SMMM Fikriye Aslan’ın, “Osmaniye Mah. Şirin Sk. Elit Apt. Kat:1 Daire:7 Bakırköy/İstanbul” adresine, tatil günleri hariç, 10:00 - 12:00 ve 14:00 - 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişi alacak kayıtlarında kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla gelerek kayıt yaptırabilecekleri,

  1. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği sadece avukatla temsil edilebileceği,

  1. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 11.01.2019’dan önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkân tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

  1. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

  1. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların (bilançoda kayıtlı olan alacaklılar hariç) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,


ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Talha APAK
YMM

Tarık Tonguç ÖZDEMİR
Hukukçu

Fikriye ASLAN
SMMM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR