PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserliğinden alacaklılara çağrı

PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023477
Şehir : İstanbul / Sultangazi

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1064 Esas
Tebligat Konusu
:
PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1064 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 825262 numarasına kayıtlı, “Cumhuriyet Mah. Bereket Sk. No: 28/1-2-3 Sultangazi/İstanbul”merkezli Pasin Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ne İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1064 E. sayılı dosyasında, İİK md. 289 gereğince 12.04.2019 tarihi saat 13:56’dan itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti Finans ve Muhasebe Uzmanı Prof. Dr. Mert Erer, Finans Uzmanı Dr. Öğr.Üyesi Fatih Yiğit, Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Melis Taşpolat Tuğsavul’un görevlerinin devamına karar verildiği,
Yukarıda unvanı yazılı borçlulardan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLÂN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Çamlık Mah.Ülker Sk.No:21/2 Çekmeköy/İstanbul adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, konkordato talep tarihinden (Konkordato talep tarihi: 13.11.2018) önce ve geçici mühlet içinde komiserin izni olmaksızın doğan; alacağın dayanağının, doğum tarihinin, vade tarihinin açıkça ve ayrıca belirtilmesi ve ayrıca alacağın dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin eklenmesi; alacağın vade tarihinden geçici mühlet tarihine kadar (geçici mühlet tarihi: 27.11.2018) işleyen faiz oranının ayrıca bildirilmek suretiyle, ilgili faiz oranının yasa/sözleşme dayanağı; toplam faiz hesaplanan gün sayısının ayrı ayrı bildirilmesi; birden çok alacak kalemi bulunması halinde, her bir alacak kaleminin ayrı ayrı bildirilmesi; yabancı para alacaklarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının bildirilmesi; alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin bildirilmesi; müeccel veya şarta bağlı alacakların da vade veya şartın ayrıca belirtilmek suretiyle bildirilmesi, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tâbi alacakların hesaba katılıp katılmamasına mahkemenin karar vereceği,

İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilân metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLÂN tarihinden itibaren başlayacağı,

İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren ilân olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dr. Fatih YİĞİT FİNANS UZMANI Prof. Dr. Mert Erer MUHASEBE FİNANS UZMANI Dr. Melis TUĞSAVUL TAŞPOLAT HUKUKÇU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR