ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklılara çağrı

ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01001511
Şehir : Eskişehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1040 Esas
Tebligat Konusu
:
Orfer İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv ve Nakliye Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN KONKORDATO KOMİSERLERİNDEN
ESAS NO : 2018/1040

KARAR NO : 2019/339


Konkordato talep edenve hakkında 10/04/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verilen Orfer İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv ve Nakliye Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nden alacaklı olanların alacaklarına ilişkin olarak ;
1-Asıl alacak tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme, fatura vb. belgelerin aslı veya tasdikli suretleri ile birlikte,
2-Alacağa faiz işletiliyorsa,faizin türü,oranı,dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (10/04/2019) kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümünü,
3-Alacağa istinaden borçlu tarafından verilmiş teminat var ise teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesini, teminat dışında kalan alacaklar ve miktarlarını,
4-Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisini,
5-Yabancı para alacaklıların da, alacağın bildirildiği tarihteki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının,
6-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişle hesap dökümünün,
Temsile ve talebe yetkili olduklarını gösteren noter tastikli imza sirküleri veya vekalenname ile birlikte işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde "Tolga AKKAYA-Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı Petkon 2 İş Merkezi No.92 A Blok K.7 D.16 Odunpazarı/ESKİŞEHİR" adresine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla bildirmeleri, aksi halde alacakları borçlunun bilançosunda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksul kalacakları, İİK.m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük süresin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca ilan tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, İcra ve İflas Kanununun 288, 290 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 uncu maddeler uyarınca ihtar ve ilan olunur.
Konkorndato Komiser Kurulu
Zeki KARABULUT Fahrettin BAŞAR Doç. Dr. Tolga AKKAYA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR