BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Konkordato Komiserliğinden alacaklılara çağrı

BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996594
Şehir : Bursa / Yenişehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 17.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/411 Esas
Tebligat Konusu
:
BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kimden :BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ
Kime :Dava Kapsamında alacaklılara
Mahkeme :Yenişehir Asliye Ticaret Mahkemesi
Esas No :2018/411

Davacı : BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ(Yenişehir vergi dairesi:1500054291)


Yenişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 919/2007 numarasına kayıtlı, “Barcın köyü yolu 1 km Yenişehir/Bursa” adresinde faaliyet gösteren Bavef Tarım Ürünleri San ve Tic A.Ş ’ye vergi no1500054291 Yenişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/411 Esas sayılı dosyasında 20.03.2019 celse tarihi 20.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıllık kesin mühlet süresinin verildiği; kesin mühlet süre kararıyla birlikte, geçici mühlet süresi kararıyla konkordato geçici komiseri olarak görevlendirilen SMMM Şevki Yetiker’in, konkordato komiseri olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı davacılardan alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve iflas Kanununun 299. Maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, davacı firma komserinin Kükürtlü mah. 2. Koru sok. Koru apt. no:8/11 Osmangazi/Bursa adresine, tatil günleri hariç 09:00-13:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, yukarıda unvanı yazılı davacılar ile ilgili olarak 12.10.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının (para birimleri/döviz cinsleri ile birlikte), alacağın paradan başka bir şey olması halinde işbu farklı alacağın detaylarını ve inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile her türlü belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu,
İ.İ.K. madde 299 fıkra 1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, davacı firmalar bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Şevki Yetiker
Konkordato Komiseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR