İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981626
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1466 Esas
Tebligat Konusu
:
ZEHRA GEZEN - OSMANLI MODA
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1466


KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN, ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI
İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2018/1466 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan - İİK 285 ila 308/h) davası nedeniyle,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez - 172959 sicil numarasında kayıtlı davacı ZEHRA GEZEN -OSMANLI MODA -ya İİK 289/3 Maddesi uyarınca 08/03/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiş olduğundan;
1-Borçlu ZEHRA GEZEN - OSMANLI MODA'dan alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak ON BEŞ gün içinde aşağıda yazılı bulunan konkordato komiserlerinin adreslerine elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile alacaklarını bildirmelerini,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3-On beş günlük kayıt süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkına sahip olmayacakları,
7101 Sayılı kanunun 16.Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 madddesi gereğince ilan olunur.05/04/2019
Konkordato Komiserleri
1-MELEK KONAK DOĞAN - KGK Bağımsız Denetçisi / S.M.M.M
Adres : Ankara Asfaltı No:75 K.1 D.103 Bayraklı/İZMİR
E-mail : melekkonak@hotmail.com
2-İSA KAYA - Avukat
Adres : Adalet Mah. 159/1 SokNo:15 K.7 D.773 Bayraklı/İZMİR
E-mail : av.isakaya@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR