ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980445
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/936 ESAS
Tebligat Konusu
:
Öz Teknik Torna Otomat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
2018/936 ESAS NUMARALI DOSYA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

1-Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 6899 sicil numarasında kayıtlı “GOP Mah. Göçmenler Sok. No:20/A Çerkezköy-Tekirdağ” adresinde faaliyet gösteren ÖZ TEKNİK TORNA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/936 E sayılı dosyasında, 22.02.2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Ali SAĞLAM’ ın Konkordato Komiseri olarak görevlendirildiği,
2-Yukarıda unvanı yazılı şirketten ALACAKLI OLANLARIN, (o alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, cari hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu'nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Rumeli Mahallesi Kumru Cad. Belediye Konutları Aydede 5 Blok No:91 Daire:3 Çorlu/TEKİRDAĞ” adresine, tatil günleri hariç 09:30- 12:30;13.30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, ve yahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerektiği,
3-Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4-Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 01.10.2018 tarihinden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun'un imkân tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
5- İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
6-Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, (ÖZ TEKNİK TORNA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.10/04/2019
Konkordato Komiseri
SMMM Hasan Ali SAĞLAM
Rumeli Mahallesi Kumru Caddesi Belediye Konutları Aydede 5 Blok No:91 D:3
Çorlu /TEKİRDAĞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR