BALİ ANTİK MÜZAYEDECİLİK VE ORG.TİC.LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet ilanı

BALİ ANTİK MÜZAYEDECİLİK VE ORG.TİC.LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131600
Şehir : İstanbul / Şişli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1033 Esas
Tebligat Konusu
:
BALİ ANTİK MÜZAYEDECİLİK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar
Toplantı Tarihi
:
26.02.2020 13:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALİ ANTİK MÜZAYEDECİLİK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1033 E. Sayılı Dosyası)
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1033 E. sayılı dosyasında yukarıda ticaret unvanı belirtilen Şirket hakkında 21.03.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıllık süreyle kesin konkordato mühleti verilmesine karar verilmiştir. Kesin mühlet kararıyla birlikte, Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
Komiserliğimizce İİK m. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet ilanı gerçekleştirilmiş bu ilanda, İİK m. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato alacaklılar toplantısında oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış; bilançoya ve alacaklı bildirimlerine istinaden alacaklılar listesi (cetveli) hazırlanarak mahkeme dosyasına sunulmuş ve dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.


Komiserliğimiz tarafından İİK m. 301 uyarınca 26.02.2020 Çarşamba günü saat 13:00’da Süleyman Seba Cad. No: 93/A Maçka/İstanbul adresinde borçlu Şirketin konkordato teklifinin oylanması için Rehinli Alacaklılar toplantısı; aynı gün içinde saat 15:30 da ise yine aynı adreste Adi Alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir


İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Süleyman Seba Cad. No: 93/A Maçka/İstanbul adresinde inceleyebilecekleri; alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiserliğimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.

KONKORDATO KOMİSERİ
Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR