OSMAN SEYFİ

Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet ilanı

OSMAN SEYFİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092116
Şehir : Kayseri / Kocasinan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/492 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
16.12.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI


2018/492-ESAS SAYILI DOSYA ATAMASI KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET


T.C. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/492-Esas sayılı dava dosyasında İİK 289.maddesi gereğince 24.12.2018 tarihinden itibaren bir yıl kesin mühlet alan, Halil Büyüknalbant dan rehinsiz ve imtiyazsız alacağı bulunanların ve rehinli alacaklılardan İİK 298 inci madde uyarınca takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için, İİK 301. Madde kapsamında 16.12.2019 tarihinde saat 14:00’ da Fatih Mah. İstasyon Cad. No: 32 Özger Apt. Kat: 6 / 6 Kayseri Merkez / Kayseri adresinde konkordato projesini müzakere etmek üzere adi alacaklılar toplantısının yapılacağı, toplantıdan önceki 7 gün içinde (09/12/2019-16/12/2019) alacaklıların belgeleri toplantı adresinde mesai saatlerinde inceleyebilecekleri, alacaklıların veya alacaklının haklarını devir alan borçtan birlikte sorumlu olanların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri, yetki belgesi veya vekâletnamelerini, ayrıca alacaklı hakkını devir alan borçtan birlikte sorumlu olanın devir sözleşmesini yanlarında bulundurmaları, alacaklılar toplantısının bitimini takip eden 7 gün içerisindeki iltihakların kabul edileceği İLAN olunur.27.11.2019

Konkordato Komiseri
Osman SEYFİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR